předlékařská  pomoc

předlékařská pomoc

Dne 20. 4. 2019 přijala hlídka kosteleckých strážníků telefonické oznámení o dezorientované ležící ženě na chodníku. Strážníci se neprodleně dostavili na místo, kde jim oznamovatelka uvedla, že již volala RZS.…
neobvykle parkující motorové vozidlo

neobvykle parkující motorové vozidlo

Dne 24.4.2019 zjištěno nestandardně stojící motorové vozidlo v regulaci řeky Orlice, cca 1m od koryta řeky. Na místě prověřeno, zda z vozidla neunikají provozní kapaliny, vozidlo bez závad. Lustrací zjištěn…
vrácený nález

vrácený nález

Během preventivní kontrolní činnosti nalezli strážníci u kruhové křižovatky dámskou peněženku s obsahem a hotovostí. Jelikož duchapřítomná majitelka měla v peněžence uloženou kartičku s adresou byla jí tato neprodleně vrácena…
nález

nález

Dne 25.4.2019 učinila hlídka strážníků nález peněženky v centru města, dle indícíí v peněžence a místní znalosti byla tato doručena a předána majitelce v rekordním čase, kdy majitelka o ztrátě…
spolupráce s IZS

spolupráce s IZS

Dne 24.4.2019 přijala hlídka kosteleckých strážníků oznámení o náhlé zdravotní indispozici seniora, který v bytě upadl a nemůže se postavit. Strážníci se neprodleně dostavili do místa události, kde nalezli ležícího…
podnapilost

podnapilost

V průběhu Kostelecké pouti byli strážníci přivoláni obsluhou jedné z atrakcí z důvodu neukázněné ženy, která se i přes  opakované upozornění obsluhy pokoušela vstupovat do  zakázaného prostoru  po  spuštění atrakce…
nahlášený nález v řece

nahlášený nález v řece

Dne 10. 40. 2019 přijala hlídka MP Kostelec nad Orlicí oznámení na neznámý předmět nacházející se u mostního tělesa v řece Orlici. Provedena kontrola na místě. Zde zjištěn textilní pytel…
Nezabezpečené osobní motorové vozidlo

Nezabezpečené osobní motorové vozidlo

Dne 8. 4. 2019 nalezla hlídka MP nezabezpečené osobní motorové vozidlo parkující na veřejném parkovišti. Osobní motorové vozidlo mělo spuštěná  dvě boční okna. Lustrací byla vytěžena majitelka vozidla, která byla…
Součinnost se zdravotníky

Součinnost se zdravotníky

Na žádost RZS RK poskytnuta součinnost při zranění muže způsobeného pádem z jízdního kola. Ošetřen v nedaleké ordinaci praktického lékaře a následný transport do nemocnice RK. Převoz a úschova jízdního…
Kontrola chatových lokalit

Kontrola chatových lokalit

3. dubna proběhla jedna z jarních kontrol chatových a zahrádkářských lokalit v katastru Města Kostelec nad Orlicí. Strážníci zkontrolovali desítky objektů a parcel. Vše bez známek narušení či poškození.