Dne 4. 3. 2019 přijali kostelečtí strážníci telefonické oznámení o požáru porostu v okrajové části katastru města.  Po příjezdu na místo dle požadavku velitele zásahu JPO Kostelec nad Orlicí usměrňovali provoz na přilehlé komunikaci z důvodu spadlého elektrického vedení jež způsobilo požár travnatého porostu do doby odpojení vedení ze sítě a po dobu hasebních prací. 

Written by Petr Černohorský