Počátek jarních měsíců je spojený s úklidem chat, zahrádek a jiných míst. Přestože je v našem městě otevřeno sběrné místo pro odkládání odpadu, kde každý občan s trvalým bydlištěm v Kostelci nad Orlicí má možnost odložit nepotřebné věci, nebývá toto místo využíváno stoprocentně. Někteří jedinci volí raději jinou možnost a to naložit staré věci a vysypat je někde na odlehlém místě. V případě nálezu takové černé skládky nastává pro strážníky mravenčí práce. Pokud zjistí původce skládky mohou jej vyřešit na místě v blokovém řízení blokovou pokutou a to do výše 10 000,- Kč, ale ještě účinnější je přestupek oznámit správnímu orgánu města, kde je možno udělit blokovou pokutu až do výše 50 000,-Kč. V měsíci dubnu a březnu se kostelečtí strážníci aktivně zaměří na výše uvedený nešvar – zakládání černých skládek

Written by Petr Černohorský