Dne 1. 3. 2019 přijala  hlídka kosteleckých strážníků telefonickou žádost o pomoc u nehybného muže  na schodišti v obytném domě. Po příjezdu nalezen ležící muž na schodišti. Tento při vědomí, neprodleně předán kostelecké JPO k zafixování a předlékařské první pomoci a následně převzat do péče lékaře. Strážníci dále usměrňovali provoz v ulici události z důvodu její dočasné neprůjezdnosti.

Spolupráce JPO, PČR Kostelec nad orlicí a RZS Rychnov nad Kněžnou.

Written by Petr Černohorský