Nález peněženky

Nález peněženky

Dne 18. 3. 2019 nalezla hlídka MP peněženku se značnou hotovostí, dle  obsahu (různé kartičky v peněžence) byl majitel strážníky dohledán a nález  byl  překvapenému majiteli předán v době, kdy…
Spadlé elektrické vedení

Spadlé elektrické vedení

Dne 4. 3. 2019 přijali kostelečtí strážníci telefonické oznámení o požáru porostu v okrajové části katastru města.  Po příjezdu na místo dle požadavku velitele zásahu JPO Kostelec nad Orlicí usměrňovali…
Černé skládky

Černé skládky

Počátek jarních měsíců je spojený s úklidem chat, zahrádek a jiných míst. Přestože je v našem městě otevřeno sběrné místo pro odkládání odpadu, kde každý občan s trvalým bydlištěm v…
První pomoc

První pomoc

Dne 2. března přijala hlídka MP telefonické oznámení o muži, který upadl a nehybně leží na chodníku.  Hlídka se neprodleně dostavila na označené místo, zde ležícímu a nereagujícímu muži poskytla první…
Asistence při záchraně seniora

Asistence při záchraně seniora

Dne 1. 3. 2019 přijala  hlídka kosteleckých strážníků telefonickou žádost o pomoc u nehybného muže  na schodišti v obytném domě. Po příjezdu nalezen ležící muž na schodišti. Tento při vědomí,…