Dne 27. 2. 2019 kostelečtí strážníci na žádost dodavatele stavby usměrňovali silniční provoz na komunikaci I/11 z důvodu nájezdu stavební techniky na přilehlé staveniště.

Written by Petr Černohorský