Dne 21. února 2019 provedli strážníci jednu z mnoha  kontrol chatové lokality „Štědrá“.  Cílem kontroly bylo, jako vždy snížení možného protiprávního jednání v dané lokalitě. Kontrola proběhla bez zjištěných  závad na majetku.

Written by Petr Černohorský