Dne 12. 2. 2019 byla hlídka kosteleckých strážníků povolána k dopravní nehodě motorového vozidla, spolupráce se složkami IZS, dle požadavku velitele zásahu HZS strážníci po dobu likvidace následků a šetření nehody usměrňovali  silniční provoz v nepřehledném úseku silniční komunikace.

Written by Petr Černohorský