V rámci pořádané kulturní akce – Česko zpívá koledy  kostelečtí strážníci  dozorovali klidný průběh akce se zaměřením na usměrňování dopravy  v lokalitě konané akce.

Written by Petr Černohorský