V předvánočním čase pomáhají strážníci kostelecké městské policie hlídat městské lesy před zloději vánočních stromků. Každý rok se lesníci setkávají s nenechavci, kteří si přijdou do lesa pro vánoční stromek s pilkou. Vzhledem ke značnému pohybu strážníků po  místních lesích, se jedná spíše o jednotlivce Strážníci zkontrolují každého, kdo si z lesa odnáší stromek zda  má povolení k řezu od majitele lesa nebo  účtenku o jeho nákupu.  Případnému pachateli hrozí na místě značná pokuta nebo jeho jednání strážníci předávají ke správnímu orgánu. Namátkové kontroly bude MP provádět až do Štědrého dne.

Written by Petr Černohorský