Dne 26. 11. 2018 strážníci po dobu nezbytně nutnou usměrňovali provoz na jedné z komunikací z důvodu kácení dřevin odbornou firmou.

Written by Petr Černohorský