Dne 7. 11. 2018, proběhla jedna z preventivně  bezpečnostních akcí, zaměřená na zahrádkářskou  kolonii  Ve  Štědré a to na  veřejný pořádek a na osoby, které se neoprávněně zdržují  v neobydlených zahradních chatkách. Kontrola proběhla bez zjištěných závad.

Written by Petr Černohorský