Na žádost stavebního úřadu MÚ – životního prostředí MÚ Kostelec nad Orlicí poskytnut bezpečnostní doprovod referentkám výše uvedeného odboru  při místním šetření – kontrola stacionárních spalovacích zdrojů. Součinnost  bez závad.

Written by Petr Černohorský