Dne 11. 10. 2018 přijali strážníci oznámení, že na jedné místní komunikaci vytéká olej z osobního motorového vozidla. Strážníci oznámení neprodleně prověřili na místě a zjistili, že z motorového prostoru  motorového vozidla došlu k úniku provozní kapaliny  v malém množství a to mimo kanalizaci. Strážníci provedli zasypání místa sorbentem.  Vyrozuměli provozovatele motorového vozidla o závadě a nutnosti úklidu komunikace.

Written by Petr Černohorský