Tyto byly donedávna díky pěknému   počasí zahrádkáři průběžně navštěvovány, nyní však budou až do jara opuštěné. Kontroly mají napomoci eliminovat riziko, že se do opuštěných objektů vloupají zloději, či nezvaní hosté.
Kontroly budou průběžné a nahodilé, po každé z nich umístí hlídka MP informační lístek s datem a časem kontroly. Strážníci při této příležitosti vyzývají majitele chatek a uživatele zahrádkářských kolonií, aby v případě výskytu jakýchkoli podezřelých osob nebo při zaznamenání podezřelých skutečností, neprodleně informovaly městskou policii. Chatařům a zahrádkářům městská policie doporučuje, aby si vždy při svém odchodu nemovitost řádně zajistili, nenechávali v ní cennosti (elektroniku, drahé elektrické či motorové nářadí), Z okolí objektu se také doporučuje odklidit žebříky, krumpáče, sekyry a další předměty, které by zlodějům vniknutí do objektu usnadnily

 

Written by Petr Černohorský