Před a po vlastní konaní Multižánrového festivalu strážníci MP prováděli preventivní činnost a to zvláště s ohledem na dodržování přechodné úpravy silničního provozu. Déle pomáhali radou návštěvníkům akce, kde zaparkovat motorová vozidla,  kam se dostavit na přemístěné autobusové zastávky a prováděli dozor na přilehlých komunikacích z důvodu bezpečného  pohybu účastníků v jejich okolí.

Written by Petr Černohorský