14. 9. 2018 přijato oznámení  o poškození větví vzrostlých dřevin. Strážníci neprodleně provedli kontrolu lokality se zjištěním prasklin ve větvích vzrostlých dubů. Neprodleně kontaktován majitel, provedena částečná bezpečnostní uzavírka. Během zásahu JPO Kostelec nad Orlicí a HZS RK asistence strážníků dle požadavku velitele zásahu

Written by Petr Černohorský