Dne 5. 9. 2018 přijata zpráva o ležící ženě v bytě, která se nemůže hýbat. Neprodleně výjezd na místo.  Zde spolupráce  s JPO Kostelec nad Orlicí při otevření bytu. Po vstupu do bytu poskytnuta asistence dle požadavku velitele zásahu. Dále spolupráce s ZHS RK, OO PČR Kostelec nad Orlicí a RZ RK do doby transportu pacientky  do Oblastní nemocnice RK. V závěru zajištění (uzamčení) bytu příbuzným.

 

Written by Petr Černohorský