4. 9. 2018 kontrolní činností zjitili strážníci neprůchodnost mostu přes náhon způsobenou ulomenou větví přilehlého dubu.  Z bezpečnostních důvodů uzavřeli most uzavíracím pásem. neprodleně byl kontaktován majitel pozemku na které se nacházela dřevina. tento zajistil pořez , úklid a tím opětovné zprůchodnění cesty pro chodce a cyklisty.

Written by Petr Černohorský