Kulturní akce

Kulturní akce

Před a po vlastní konaní Multižánrového festivalu strážníci MP prováděli preventivní činnost a to zvláště s ohledem na dodržování přechodné úpravy silničního provozu. Déle pomáhali radou návštěvníkům akce, kde zaparkovat…
nebezpečí – praskliny ve větvích stromů

nebezpečí – praskliny ve větvích stromů

14. 9. 2018 přijato oznámení  o poškození větví vzrostlých dřevin. Strážníci neprodleně provedli kontrolu lokality se zjištěním prasklin ve větvích vzrostlých dubů. Neprodleně kontaktován majitel, provedena částečná bezpečnostní uzavírka. Během zásahu JPO…
přenos pacienta

přenos pacienta

14. 9 2018 byla opakovaně požádána hlídka MP o asistenci při transportu imobilního pacienta. Strážníci pacienta vynesli do 7. nadzemního podlaží panelového domu, kde provedli další úkony dle požadavku přepravovaného.
Opilá matka s nemluvnětem

Opilá matka s nemluvnětem

V nočních hodinách dne 30. 8. 2018 zpozorovala hlídka městské policie vrávorající ženu s kočárkem. Následnou dechovou zkouškou na přítomnost alkoholu bylo zjištěno u této ženy 2,64 promile alkoholu v dechu. Ve…
šťastný konec

šťastný konec

Dne 6. 9. 2018 přijala hlídka MP oznámení o zmatené ženě pohybující se v lese v okolí Mírova. Neprodleně výjezd do oznámené lokality. Po nedlouhé době žena  strážníky nalezena. Sama…
spolupráce IZS

spolupráce IZS

Dne 5. 9. 2018 přijata zpráva o ležící ženě v bytě, která se nemůže hýbat. Neprodleně výjezd na místo.  Zde spolupráce  s JPO Kostelec nad Orlicí při otevření bytu. Po…
neprůchodný most

neprůchodný most

4. 9. 2018 kontrolní činností zjitili strážníci neprůchodnost mostu přes náhon způsobenou ulomenou větví přilehlého dubu.  Z bezpečnostních důvodů uzavřeli most uzavíracím pásem. neprodleně byl kontaktován majitel pozemku na které…
dozor na přechodech pro chodce

dozor na přechodech pro chodce

V pondělí 3. 9. 2018 začal školákům první školní den a tím kosteleckým strážníkům opětovný preventivní dozor na vybraných přechodech pro chodce. A pak celoročně na nejfrektovanějším přechodu u pošty.
opilost

opilost

30.8.2018 nalezena žena v podnapilém stavu, na výzvy nereagovala. Transportována strážníky k poskytovateli ubytování, kde byla personálem převzata. Dále bude řešena správním orgánem pro podezření z přestupku proti  veřejnému pořádku.