Strážníci Městské policie Kostelec nad Orlicí  dne 9. 8. 2018  v ranních hodinách provedli jednu z mnohých kontrol se zaměřením preventivní kontrolu chatových  objektů v lokalitě Kozodry a Koryta.  Na některé ze  zkontrolovaných zahrad a objektů  umístili  strážníci kartu s informací o provedené kontrole a jejím výsledku.  Kontrola proběhla bez zjištěných závad.

Written by Petr Černohorský