Strážníci se v následných dnech zaměří na dodržování  vyhlášeného zákazu odběru povrchových vod. Konkrétně na dodržování zákazu čerpání povrchové vody z vodních toků, náhonů, vodních nádrží pro potřeby zálivky zahrad, trávníků, hřišť, mytí motorových vozidel, napouštění bazénů.

Written by Petr Černohorský