Na žádost lékaře  dne 2. 8. 2018 asistence  při příjezdu a zákroku RZS . Po dobu zákroku usměrňování dopravy a asistence při transportu.

Written by Petr Černohorský