Dne 10. 5. 2018 proběhla jedna z kontrol chatových lokalit a to konkrétně chatové oblasti Štědrá. Strážníci provedli zevní kontrolu nenarušení objektů a oplocených pozemků. Bez zjištěných závad.

Written by Petr Černohorský