nelegální pobyt

nelegální pobyt

21. 5. 2018 během pravidelné  kontrolní činnosti se zaměřením na dodržování obecných vyhlášek města uvízl v síti kontrolovaných osob muž s ukončeným pobytem na území ČR.  Převezen na služebnu MP a po…
bezpečnostní doprovod

bezpečnostní doprovod

18. 5. 2018 byla MP Kostelec nad Orlicí požádána o bezpečnostní doprovod agresivního pacienta z místa bydliště do transportního zdravotnického vozidla.  Strážníci provedli požadovanou asistenci.
kontrola chatové lokality

kontrola chatové lokality

Dne 10. 5. 2018 proběhla jedna z kontrol chatových lokalit a to konkrétně chatové oblasti Štědrá. Strážníci provedli zevní kontrolu nenarušení objektů a oplocených pozemků. Bez zjištěných závad.
asistence RZS

asistence RZS

Asistence strážníka  MP  RZS při náhlé nevolnosti občana na Palackého náměstí. Asistence dle pokynů zdravotníků a  dále při transportu pacienta do sanitního vozidla.
intoxikace alkoholem

intoxikace alkoholem

dne 27.4.2018 nalezli strážníci silně podnapilou osobu, která nebyla schopna svého ovládání. Z důvodu ohrožení života byla kontaktována lékařská služba. Do příjezdu lékaře  strážníky poskytnuta první pomoc, dále spolupráce RZS.