Strážníci Městské policie Kostelec nad Orlicí provedli dne 11. 4. 2018 jednu z mnohých  kontrol  zaměřenou na zabezpečení zahradních objektů v katastru Kostelce nad Orlicí. Na některé z kontrolovaných zahrad  a chat umístili strážníci kartu s informací o provedené kontrole a jejím výsledku. V několika případech zastihli strážníci ve svých chatách majitele, kteří kontrolu městské policie hodnotili pozitivně. V provádění kontrol rekreačních objektů bude městská policie pokračovat v dalším období.

Written by Petr Černohorský