20. 3. 2018 proběhla  noční kontrola  vybraných provozoven pohostinství strážníky se zaměřením na dodržování vybraných ustanovení zákona   – dodržování zákazu podávání alkalických nápojů a vstupu do prostor herny osobám mladším 18-let.

Kontrola bez zjištěných závad.

Written by Petr Černohorský