I v  lednu 2018 pokračovali strážníci Městské policie Kostelec nad Orlicí v preventivních kontrolách zaměřených na zabezpečení chatových objektů v katastru Kostelce nad Orlicí. Na každou ze zkontrolovaných chat umístí strážníci kartu s informací o provedené kontrole a jejím výsledku. V několika případech zastihli strážníci ve svých chatách majitele, kteří kontrolu městské policie hodnotili pozitivně. V provádění kontrol rekreačních objektů bude městská policie pokračovat v dalším období, kdy jsou chaty většinou na dlouhé měsíce opuštěné a mohou se stát snadným terčem zlodějů či bezdomovců.

Written by Petr Černohorský