V nočních hodinách  12. 11.  2017 vyjížděli strážníci k penzionu v Kostelecké Lhotě, kde byl signalizačním čidlem hlášen únik metanu z plynového kotle a  z  toho důvodu možné evakuace hostů. Na místě dle požadavku  poskytnutá asistence  jednotce PS Rychnov nad Kněžnou, jednotce hasičského sboru Kostelec nad Orlicí a PČR.  Dle provedeného kontrolního měření hasiči nebyla zjištěna zvýšená koncentrace nebezpečné látky.

Written by Petr Černohorský