Dne 21.9.2017 provedla městská policie kontrolu vybydlených objektů v katastru města, kde dochází k vniknutím různých nepřizpůsobivých osob do těchto objektů a kde těmto lidem hrozí nebezpečí úrazu. Zjištěné nedostatky budou nahlášeny příslušným odborům a ve spolupráci dále řešeny.

Written by Petr Černohorský