Dne 7.9.2017 zrealizovala Městské policie Kostelec nad Orlicí v dopoledních hodinách kontrolu vybraných barů a restauračních zařízení se zaměřením na dodržování zákazu prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků osobám mladším 18 let, dodržování zákazu vstupu osobám mladším 18 let do prostor heren a záškoláctví.  kontrola vybraných zařízení proběhla bez zjištěných závad.

Written by Petr Černohorský