31.7.2017 přijala městská policie telefonickou žádost o asistenci v ordinaci praktického lékaře. Na místě zjištěn agresivní pacient. Na výzvy strážníků nereagoval. Z tohoto důvodu přikročila hlídka k použití donucovacích prostředků a to na nezbytně nutnou dobu do aplikace klidnících medikamentů. Strážníci osobu pohlídali do předání RZS, která  si pacienta převzala k převozu do krajské nemocnice.

Written by Petr Černohorský