V červnu na pozvání realizovala městská policie přednášku v prostorách základní školy na Palackého náměstí na téma: chodci, cyklisté v souvislosti se silničním provozem.  Poděkování patří jak profesorskému sboru, tak žákům  za zájem o přednášenou problematiku.

Written by Petr Černohorský