PČR požádala  26. 5. 2017 strážníky o odchyt psa který zarputile  hlídal zemřelého a nikoho k němu nepustil. Pes byl strážníky omezen ve volném pohybu a tak byl umožněn bezpečný pohyb výjezdové skupiny a zdravotníků. Po cca 20 minutách byl pes strážníky předán pozůstalým.

Written by Petr Černohorský