10.3.207 proběhla ve vybraných provozovnách pohostinství kontrola strážníky se zaměřením na  dodržování vybraného ustanovení zákona č. 178/2016 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č.202/1990 Sb. (záškoláctví, zákaz podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 – let a dodržování zákazu vstupu osobám mladším 18 – let do prostor herny).

Kontrola bez zjištěných závad.

Written by Petr Černohorský