10.3. 2017 proběhla kontrola  vybraných provozoven pohostinství  v katastru města strážníky se zaměřením na dodržování vybraných ustanovení zákona č. 178/2016 Sb., zákona č. 379/2005 Sb. a zákona č.202/1990 Sb. ( záškoláctví, dodržování zákazu podávání alkalických nápojů a vstupu do prostor herny osobám mladším 18-let).

Kontrola bez zjištěných závad.

 

Written by Petr Černohorský