Dne 3. 3. 2017 v ranních hodinách přijala hlídka MP oznámení o vyteklém oleji na místní komunikaci. Vzhledem k rozsahu uniklého oleje byla na místo přivolána jednotka SDH Kostelec nad Orlicí. Hasiči na místě olejovou skvrnu zasypali sorbentem. MP po dobu zásahu usměrňovala dopravu. Vzhledem k rychlému zásahu nedošlo k úniku do kanalizace.

Událost opět prověřila profesionální spolupráci MP, PČR a SDH Kostelec n.O.

Written by Petr Černohorský