Strážníci MP v současné době provádějí preventivní kontrolní činnost toku řeky Orlice a ostatních vodních ploch v katastru Kostelce nad Orlicí z důvodu případného nálezu uhynulého volně žijícího vodního ptactva v souvislosti s nedalekým výskytem ptačí chřipky. Do současné doby bez nálezu úhynu. V opačném případě spolupráce se SVS dle platného nařízení.

Written by Petr Černohorský