Strážníci MP v současné době mimo jiné provádějí i kontroly toku řeky Orlice a dalších vodních ploch nacházejících se v katastru Kostelce nad Orlicí se zaměřením na případný výskyt uhynulého volně žijícího vodního ptactva z důvodu  nedalekého výskytu ohniska ptačí chřipky.

Do současné doby bez nálezu. V opačném případě spolupráce se SVS dle platného nařízení.

Written by Petr Černohorský