Dne 2.2.2017 nález specifického dílu s největší pravděpodobností nivelizačního měřícího zařízení. Majitel nezjištěn. Předáno na ztráty a nálezy MěÚ Kostelec nad Orlicí.

Written by Petr Černohorský