Dne 30. 1. 2017 byla provedena preventivní kontrola zahrádkářské kolonie v katastru města. Při kontrole se strážníci zaměřili na vizuelní kontrolu objektů nacházejících se na zahradách. Tyto kontroly budou prováděny nepravidelně až do jarních měsíců. Kontrolou nebyla zjištěna žádná závada či narušení objektů.

Written by Petr Černohorský