Dne 26. 1. 2017 byla realizována v dopoledních hodinách hlídkou městské policie na území města kontrola ve vybraných barech a restauračních zařízeních včetně heren. Tato kontrola byla zaměřena na podávání alkoholu osobám mladším 18 let. Dodržování zákazu vstupu do prostoru herny osobám mladším 18 let. Kontrola proběhla bez jakýchkoli závad a bez zjištění protiprávního jednání.

Written by Petr Černohorský