Na žádost zdravotnického zařízení asistence strážníků RZS při transportu pacienta včetně usměrňování dopravy.

Written by Petr Černohorský