V době Památky zesnulých se hroby zdobí věnci a dalšími pietní předměty a zvyšuje se i jejich návštěvnost. Toto období přináší i zvýšený výskyt krádeží a vandalismu. Proto se v tomto období strážníci Městské policie Kostelec nad Orlicí věnují ve zvýšené frekvenci prevenci na místním hřbitově.

Přítomnost strážníků má působit preventivně proti krádežím pietních předmětů, ale i osobních věcí návštěvníků. Soustředit se budou na případný vandalismus a narušování veřejného pořádku. Kontrolám se nevyhnou ani řidiči. Strážníci budou dohlížet také na vozidla návštěvníků a parkovací kázeň v okolí hřbitovů.

 

Městská policie Kostelec nad Orlicí nabádá, aby návštěvníci hřbitovů nepodceňovali případné nebezpečí, byli ostražití a doporučuje několik rad:

 

  1. Nevzdalujte se od svých tašek a kabelek, ve kterých máte osobní věci, doklady, platební karty a hotovost.
  2. Buďte všímaví ke svému okolí.
  3. Pokud se na hřbitově děje něco podezřelého, okamžitě to nahlaste policii.
  4. V automobilech zaparkovaných před hřbitovem nenechávejte žádné cenné věci, kabelky, tašky apod.
  5. Pokud možno nenavštěvujte hřbitovy krátce po otevření a krátce před uzavřením objektu.
  6. Pro případ poškození či zničení náhrobku si pořiďte jeho fotodokumentaci.
  7. Pokud možno nezůstávejte sami v odlehlých částech zejména rozsáhlejších hřbitovů.

Written by Petr Černohorský