Příchodem podzimu skončily  pobyty v rekreačních objektech.  Návštěvy a kontroly chat majiteli se budou prodlužovat a proto je zapotřebí z rekreačních objektů odstěhovat cenné věci a objekty důkladně zabezpečit proti případnému vloupání. Městská policie Kostelec nad Orlicí bude v podzimním, zimním a jarním období provádět  opětovně preventivní kontroly v chatových lokalitách katastru Kostelec nad Orlicí. Strážníci MP se v tomto období budou zaměřovat na zajištění jednotlivých chat a  na pohyb neznámých osob v  chatových osadách.

Majitelé rekreačních objektů budou o kontrole provedenou MP informováni přiloženým oznámením o provedené kontrole objektu.

Written by Petr Černohorský